Nom: Maset de la Rabosa

Any de signatura de l’acord: 2014

Localització: Terme Municipal del Perelló (Baix Ebre)

Tipus d’acord: Contracte de custòdia del territori.

Durada acord: 10 anys amb renovació tàcita.

Superfície: 4,4 ha.

Àmbits afavorits per l’acord: Agrícola. Autosuficiència.

Figures de protecció:

Objectius finals: Recuperació de la gestió tradicional del conreu de l’olivera. Conservació d’hàbitats i biodiversidad. Sostenibilitat i eficiència de recursos.