22-març-2011 Dia Mundial de l’Aigua. Reconeixement a les entitats de custòdia.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, durant la commemoració del Dia Mundial de l’Aigua a Sils, va lliurar a Graëllsia, Grup d’Estudis i Comunicació ambiental, un diploma de [...]