Un any més rebem l’ajut de la Diputació de Tarragona per al Projecte de custòdia fluvial del Barranc de Santes Creus!

Acabem l'any amb molta felicitat  perquè Graëllsia, Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental ha estat  beneficiària d'un ajut per al Projecte de Custòdia fluvial del Barranc de Santes Creus, capçaleres i [...]