Acabem l’any amb molta felicitat  perquè Graëllsia, Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental ha estat  beneficiària d’un ajut per al Projecte de Custòdia fluvial del Barranc de Santes Creus, capçaleres i zona humida de la desembocadura. El Perelló i L’Ametlla de Mar (Baix-Ebre), en la Convocatòria de subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2023 de la Diputació de Tarragona. Ens l’han concedit en la línia 1 d’Execució de Projectes per un import de 24.185,00 euros.

La subvenció concedida servirà per a efectuar les accions de manteniment, de conservació i de seguiment de la biodiversitat engegades i per donar continuitat a  la implementació d’un programa d’educació, sensibilització i comunicació ambiental sobre l’espai en custòdia del Barranc de Santes Creus (BSC) previstes per a l’any 2024, en el Programa d’Acció del Conveni de Custòdia fluvial  signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua i de durada inicial de 4 anys (2021-2024).

Les accions programades s’emmarquen en:

  1. Actuacions de manteniment de la conservació del patrimoni natural Són accions de manteniment i conservació a la llera del Barranc, en zones on ja s’ha actuat.(Període 2021-2022). També hi ha previstes actuacions de manteniment i revegetació del Sender del Silenci ( ECOTROS), als talussos del BSC.
  2. Actuacions d’ educació / sensibilització i comunicació ambiental . Programa educatiu, amb el nom de VIU EL BARRANC I LES LLACUNES DE SANTES CREUS, constarà amb una oferta de xerrades i sortides escolars i la creació d’ un espai web per penjar els recursos educatius generats i difondre valors de l’espai i accions. S’incidirà en el coneixement de tres ecosistemes en custòdia: barranc, llacunes i mar. El Programa educatiu del BSC s’oferirà, seguint el disseny iniciat el curs passat, als centres educatius directament relacionats amb l’espai en custòdia (Centres escolars de El Perelló i l’Ametlla de Mar) i per a un sector d’alumnes de franja d’edat entre els 10 als 14 anys (5è i 6è de primària i 1r i 2n ESO). Es proposaran 2 Xerrades/Tallers per Centre Educatiu i 1 Sortida de Natura per centre. Hi haurà dos espais a visitar Les Llacunes de Santes Creus i El Sender del Silenci.
  3. Actuacions de voluntariat, participació i ciència ciutadana. En horari no lectiu per a població adulta i grups familiars. Es publicarà un Programa amb un total de 8 activitats adreçades a voluntaris ambientals i resta de públic.

La durada del Projecte és de l’1 de gener al 30 de setembre del 2024.