Final del Projecte de recuperació de la vegetació de ribera afectada per l’incendi al riu Canaletes i tributaris. Horta de Sant Joan (Terra Alta)

Amb la visita de final d’obra  de l’Agència Catalana de l’Aigua el 17 de gener de 2012 i la presentació de la Memòria Final el dia 19 del mateix mes, [...]