Amb la visita de final d’obra  de l’Agència Catalana de l’Aigua el 17 de gener de 2012 i la presentació de la Memòria Final el dia 19 del mateix mes, Graëllsia ha donat per finalitzada l’execució del Projecte de Recuperació de la vegetació de ribera afectada per l’incendi del 2009 al Riu Canaletes i tributaris (Horta de Sant Joan),Resolució MAH/2169/2009, de 26 de juny, de convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais luvials. DOGC Núm. 5432 – 30.7.2009.

Els treballs efectuats s’han desenvolupat segons el cronograma inicial al llarg de dos anys i s’han agrupat en tres capítols ben definits:

  • Tasques de Gestió i control de la vegetació; adreçades a l’eliminació d’espècies invasores com el canyar al·locton, al control de la vegetació autòctona arbustiva d’espècies oportunistes amb estassades selectives, i al control de rebrots de la vegetació arbòria autóctona per evitar densitats massa elevades que podien dificultar el correcte desenvolupament del bosc de ribera
  • Consolidació de talussos amb tècniques mixtes. En la zona dels meandres, hi havia diversos punts amb petits desmunts dels talussos, que podrien incrementar-se en situacions de crescudes del riu. Per aquest motiu, s’han utilitzat tècniques d’estabilització mitjançant la instal·lació de feixines de sarga, amb material viu en peu de talús (90 ml).
  • Revegetació. La plantació s’ha fet en aquelles zones que no es podien  regenerar de forma natural. Molt del material emprat procedia de llavors i esqueixos de les espècies d’interès, recollides en la pròpia zona en àrees no cremades, i cultivades en un viver professional durant 2 períodes vegetatius.

 

 

L’actuació s’ha realitzat al llarg del recorregut principal del Riu Canaletes a la zona coneguda com Els Reguers des del gual del camí de Sotorres a la confluència del Bc. de Vinya, i als barrancs tributaris de Covars, i Calvo.

 

Comença ara la tasca de manteniment en la que l’entitat espera comptar amb el suport de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i del grup de voluntaris pel Canaletes.