Inclosa en el calendari d’enguany del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)del Portal RuralCat ,  hem celebrat a AiguaNatura dels Ports,  amb el suport de  la Xarxa de la Conservació de la Natura (XCN) ,  la  Jornada Aquicultura i Aquaponia per mitigar el canvi climàtic de forma sostenible als Ports .  
Estem molt contents de l’èxit de la jornada ja que vam tenir  una assistència de 40 persones entre els quals alumnat i professorat del Cicle Formatiu de Grau Superior d Educació i control Ambiental de l’IEPAAC de la Ràpita i de 2n de l cicle de Grau Mitjà de Producció Agroecològica de l’Escola Agrària d’Amposta.  als quals volem agrair l ’interès demostrat ja que la seva presencia ens encoratja a seguir apostant per la custòdia com a eina de dinamització i difusió d’ iniciatives de producció sostenible del territori.

A l’inici de la Jornada Vicky Carles de Graëllsia, va explicar als participants el context geogràfic i històric del Barranc de la Conca per entendre, des del vessant geològic, l’origen de les nombroses fonts del Toscar i en especial de la font de l’Ullal del Barranc del Molinar, i recordar l’època en que una important industria paperera establerta en els successius molins de la zona, va fer que el cens d’ Alfara de Carles al 1900 arribés gairebé a multiplicar per 4 l’actual.  Desprès Anna Nebot propietària i artífex del Projecte d’ AiguaNatura , explicà els 5 nivells de les basses que configuren les instal·lacions actuals i els projectes que s’hi desenvolupen a cada nivell, des de la Hatchery al Nivell 1 amb la cria d’espècies autòctones de riu per a repoblació, fins al nivell 5 on es troben les basses on s’ha començat a practicar l’ Aquaponia com una forma d optimitzar els recursos piscícoles.

l’Aquaponia es una tècnica innovadora, que integra la producció de peixos (aqüicultura) i el cultiu de vegetals sense terra (hidroponia) en un únic sistema de recirculació, on les restes de menjar i deixalles metabòlics generats pels peixos, són filtrats i transformats en fertilitzant líquid orgànic i seguidament absorbits pels vegetals.Noves solucions que poden aportar molts beneficis en un context de resiliència als efectes del canvi climàtic, en un entorn d’especial feblesa situat en el tram final de la conca fluvial de l’Ebre i sotmès als possibles efectes de regressió de costa del mar Mediterrani .