Emmarcat en el Projecte de restauració fluvial i custòdia del barranc de Santes Creus, de les seves capçaleres i de la zona humida de la desembocadura, finançat gràcies a una subvenció de Agència Catalana de l’Aigua per a actuacions de recuperació de riberes en rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya, vam organitzar el passat 15 d’octubre  el 2n #Bioblitz del Barranc de Santes Creus en el tram proper a la finca en custòdia d’Ecotros a l’Ametlla de Mar.  Més d’una trentena de persones hi van participar al llarg de la jornada i amb l’ajut dels experts en cada grup de biodiversitat es van poder censar més de 100 espècies diferents tant d’aus, micromamífers, insectes i flora 🤩🤩🤩
Gràcies als experts per la seva col·laboració:
🐦 Enric Pamies (Birding Catalunya )
🐁 Jaume Soler (@daurica biodiversitat) – mamífers
🪰 Daniel Arrébola (Associació Zuhari ) – insectes
🌿 Joan Tomàs – flora
I gràcies als entusiastes voluntaris participants al llarg del Bioblitz i que ens permeten ampliar el coneixement que se’n te de la biodiversitat associada al Barranc de Santes Creus i a les finques annexes en producció ecològica de l’Ecotros.