El dijous vam fer la presentació del projecte “I love Algars” al cine de Caseres.

La xerrada va versar sobre el voluntariat ambiental i la custodia fluvial a les Terres de l’Ebre, així com en la restauració al riu Algars.

Més fotos:

Presentació al cine de Caseres del Projecte de neteja fluvial al riu Algars