Participa amb les activitats proposades per graëlsia!

Graëllsia amb la 2a Setmana de Custodia del Territori

Inscripcions aquí!

Més informació sobre la segona setmana Europea de la Custodia del Territori:

Land Life Week (Maset de la Rabosa)

Land Life Week (Custodiant les oliveres mil·lenàries)

Land Life Week (Xerrada)

XCT

Inscripcions aquí!