El 13 de maig  va tenir lloc el 3r Bioblitz del barranc de Santes Creus per a censar la biodiversitat d’aquest espai en custòdia a l’#AmetlladeMar.

Un bioblitz és un event participatiu de ciència ciutadana on l’objectiu és registrar tantes espècies animals o vegetals com sigui possible, en un lloc i un temps determinat.

El Bioblitz anual del Barranc de Santes Creus (BSC), és una de les accions que forma part del Pla d’Acció del Conveni de Custòdia Fluvial del BSC capçaleres i zona humida de la desembocadura, signat per Graëllsia i l’Agència Catalana de l’Aigua al 2020.

El recorregut del Bioblitz es desenvolupa per dos zones properes. En la  primera es fa el mostreig pels  voltants de la finca de l’Ecotros on principalment trobem un terreny pla, amb un ús eminentment agrícola – plantació d’oliveres, ametllers i garrofers- amb metodologia d’agricultura sintròpica i regenerativa lliure de productes sintetitzats químics i respectuosa amb el sòl. Aquesta és una zona amb bon sòl pel cultiu que ha estat conreada i conserva munió de plantes silvestres, invertebrats, rèptils i petits mamifers especialment.  La segona part del recorregut ens porta a través del Sender del Silenci a  la UA 2 del Barranc de Santes Creus, adjacent a la finca d’Ecotros, per on actualment es pot caminar per la seva llera un cop realitzades les actuacions de restauració fluvial efectuades els passats anys. Es en aquesta zona on es paren les cameres de visió nocturna i es poden visualitzar la important presencia de mamifers que utilitzen el BSC com a connector natural en els seus desplaçaments. Podeu visulalitzar els resultats de les gravacions de les camàres de Dàurica del passat dia 22 d’abril . Videos fauna

I un  Video  de record del 3r Bioblitz gràcies a   Ricard Nolla i Gaseni  Serveis Audiovisuals

Els nostres experts d’enguany que han fet possible el cens i als que agraim la seva col·laboració han estat:

🐦 Jaume Soler Dàurica-Biodiveritat- ocells
🐁 Jaume Soler Dàurica-Biodiveritat – mamífers
🪰 Rafael Carbonell Font – invertebrats
🌿 Joan Tomàs Sentís– flora
També l’agraïment a Jaume Piera Icm Csic de la plataforma de #ciènciaciutadana Minka per la seva participació i captura d’imatges que seran integrades a la plataforma  per al cens de biodiversitat.

I moltes gràcies a econau_associacio i ecotrosametllamar pel seu suport i acolliment.

L’activitat forma part de les accions de divulgació del Projecte “Viu el barranc i les llacunes de Santes Creus ” en el marc del Projecte de Restauració i custòdia del Barranc de Santes Creus .

Aquesta acció és finançada gràcies a la subvenció per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l’exercici 2022, de la Diputació de Tarragona. @dipta_cat

“Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”.