Dintre Projecte de Restauració i custòdia del Barranc de Santes Creus, la transformació de la fracció llenyosa mes petita de l’estassada,  com branques i copes dels pins abatuts, en biochar a la finca en custòdia d’Ecotros limitrofe amb el Barranc de Santes Creus per la cooperativa sense ànim de lucre Carbón Vivo SCCL, ha estat una experiència innovadora i força interessant pels beneficis mediambientals que comporta, mitigant els efectes del canvi climàtic, en afavorir el segrest de part del carboni de l’aire i fixant-lo al sòl.

El biochar o  biocarbó és la fracció sòlida de la transformació per piròlisi de biomassa. A diferència d’altres tipus de carbó vegetal, EL BIOCARBÓ es produeix intencionadament per ser aplicat al sòl i aconseguir:

  • Millorar la productivitat i resiliència del sòls agrícoles
  • Augmentar la capacitat de retenció d’aigua i nutrients, potenciant  l’activitat microbiana dels sòls
  • Reduir la contaminació del sòls, la lixiviació i per tant la contaminació de les aigües subterrànies
  • Lluitar contra el canvi climàtic

Entre els principals beneficis que es deriven de la producció de BIOCHAR destaca la lluita contra el canvi climàtic gràcies a que fixa de forma estable el carboni present en la biomassa procedent de l’atmosfera i, a més, redueix les emissions dels GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle ) dels sòls. En aquest sentit, diferents experts i estudis s’assenyalen que el biocarbó és una prometedora tecnologia que pot, per una banda, reduir les emissions de GEH associades a  l’agricultura i, per una altra, millorar l’estructura i   fertilitat dels sòls agrícoles (Oficina Canvi Climàtic de la   Generalitat de Catalunya, 2016) (IPCC, 2018)