Nom: Finca dels Tolls de Sant Antoni.

Any de signatura de l’acord: 2009

Localització: Terme Municipal de Roquetes (Baix Ebre)

Tipus d’acord: Contracte de cessió d’ús per a temps determinat.

Durada acord: 10 anys amb renovació tàcita.

Superfície: 1 ha aproximadament.

Àmbits afavorits per l’acord: Fluvials zones humides

Figures de protecció: Xarxa Natura 2000 Sistema Prelitoral mediterrani

Objectius finals: Conservació d’hàbitats i espais fluvials. Zona dels Tolls de Sant Antoni.