Nom: Hortets de la Font del Peretó

Any de signatura de l’acord: 2010

Localització: Terme Municipal d’ Horta de Sant Joan (La Terra Alta)

Tipus d’acord: Contracte de custòdia del territori.

Durada acord: 10 anys amb renovació tàcita.

Superfície: 0,5 ha aproximadament.

Àmbits afavorits per l’acord: Fluvials zones humides. Barranc de la Font del Peretó. Agrícola

Figures de protecció: PEIN.

Objectius finals: Recuperació i conservació d’hàbitats i espais fluvials. Promoció de nous aprofitaments.