Nom: Finca de la Bellida

Any de signatura de l’acord: 2009

Localització: Terme Municipal d’ Horta de Sant Joan (La Terra Alta)

Tipus d’acord: Contracte de custòdia del territori.

Durada acord: 10 anys amb renovació tàcita.

Superfície: 120 ha.

Àmbits afavorits per l’acord: Fluvials zones humides. Barranc del Calvo. Riu Canaletes. Agrícola.

Figures de protecció: PEIN.

Objectius finals: Recuperació i conservació d’hàbitats i espais fluvials.