Nom: Finques de Pixantó

Any de signatura de l’acord: 2009

Localització: Terme Municipal d’ Horta de Sant Joan (La Terra Alta)

Tipus d’acord: Contracte de custòdia del territori.

Durada acord: 10 anys amb renovació tàcita.

Superfície: 48 ha aproximadament.

Àmbits afavorits per l’acord: Fluvials zones humides. Barranc de Cobars. Agrícola

Figures de protecció: Xarxa Natura 2000 Sistema Prelitoral mediterrani i una part dintre del Parc Natural dels Ports.

Objectius finals: Recuperació i conservació d’hàbitats i espais fluvials. Promoció de nous aprofitaments.