2 de març Avui hem encetat les activitats d’educació del projecte “Viu el barranc i les llacunes de Stes Creus” amb una xerrada amb alumnat de 5è d @ieelperello on hem parlat de:
🤝 Custòdia del territori
💚 Espais protegits
🏞️ Barrancs i llacunes 💧
🌳🐟🪲 Fauna i flora locals

Els nens i les nenes de 5è de primària de l’Institut Escola del Perelló han estat els primers en participar a les activitats previstes per aquest 2023 dintre del Programa Viu el Barranc i les llacunes de Santes Creus.

 “Viu el Barranc i les Llacunes de Santes Creus”, és un programa educatiu i divulgatiu que pretén divulgar els valors i la biodiversitat associada d’aquest espai natural de gran valor ambiental i ecològic, inclòs en la Xarxa Natura 2000 i objecte del Conveni de Custòdia fluvial del Barranc de Santes Creus  signat per l’associació Graëllsia, Grup d’Estudis i Comunicació ambiental i l’Agència Catalana de l’Aigua al 2021.

S’incidirà en el coneixement de tres ecosistemes ben diferenciats del BSC i desembocadura, i de la seva biodiversitat amb especial èmfasi en el paper fonamental de l’ aigua en cadascun.

  • Ecosistema de bosc mediterrani de pinedes de cotes baixes o d’ alzinar degradat
  • Ecosistema de llacunes
  • Ecosistema costaner i marítim.

Durant aquest primer any, el Programa educatiu del BSC funcionarà en una àrea pilot restringida i s’oferirà només  als centres educatius directament relacionats amb l’espai en custòdia (4 Centres escolars) i per a un sector de franja d’edat de l’alumnat entre els 10 i 14 anys (5è i 6è curs de primària i 1r i 2n ESO).

El projecte s’ha presentat al professorat i equips directius dels Centres educatius de Primària i Secundària de  l’Ametlla de Mar i El Perelló  i consistirà en:

  • Xerrades/Tallers: 2 per Centre Educatiu, una a l’inici de l’acció com a presentació i un altra al finalitzar el programa com a cloenda  ( 8 xerrades/tallers en total)
  • Sortides: 1 per Centre (4 Sortides a la Natura). Hi haurà dos espais a visitar Les Llacunes de Santes Creus            ( Alumnat de primària i El Sender del Silenci per a l’alumnat de Secundària)

El projecte  “Viu el Barranc i les Llacunes de Santes Creus” comptarà amb una web de suport del mateix nom que s’està elaborant. La web servirà per posar a l’abast de les comunitats educatives interessades, una sèrie de recursos sobre l’entorn natural proper i servir alhora com a eina de difusió dels espais naturals protegits (ENP) en custòdia i de les accions de restauració fluvial i conservació de la biodiversitat que s’hi desenvolupen. S’espera arribar a 200 i 300 alumnes beneficiaris del Programa de manera directa o indirecta (on line) a traves del web.

El Programa Viu el barranc de Santes Creus i les seves accions ha estat finançat per la Diputació de Tarragona sota el marc de les subvencions per al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient 2022

  • “Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”.