Amb la instal·lació de noves cartelleres a la desembocadura del BSC,  s’ha conclòs la fase executiva del Projecte de restauració i custòdia del Barranc de Santes Creus (2021-2022) . Les 4 cartelleres han estat dissenyades per  @planctondivulga amb il·lustracions de @madellapis_17 i han estat instal·lades per la brigada municipal de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar als que agraïm la seva col·laboració.

Graëllsia a partir d’aquest moment continua amb els seus compromisos de Custòdia envers l’espai fluvial del BSC. Per aquest fi, l’entitat ha sol·licitat i aconseguit ajut de la  Diputació de Tarragona en el marc de les Subvencions per al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient per a l’any 2023. Amb la nova ajuda podrem executar les accions de manteniment, conservació i seguiment de la biodiversitat engegades i avançar en les accions de divulgació i educació ambientals previstes en el Conveni de Custòdia amb l’ACA.

Una d’aquestes accions és l’elaboració de  “Viu el Barranc i les Llacunes de Santes Creus”, un programa d’educació, sensibilització i comunicació ambiental que  ens servirà de suport per a les xerrades i sortides amb escolars, així com per a les jornades de voluntariat i sensibilització previstes per al 2023 i anys propers.

Viu el Barranc i les Llacunes de Santes Creus comptarà amb un espai web creat per posar a l’abast de les comunitats educatives interessades una sèrie de recursos sobre l’entorn natural proper i alhora servir com a eina de difusió dels espais naturals protegits (ENP) en custòdia i de les accions de restauració fluvial i conservació de la biodiversitat que s’hi desenvolupen.