Programa Árboles, custodia y biodiversidad 2010. Fundación Biodiversidad. Replantació de baladres als llocs alliberats de canya Arundo donax.

Jornades de voluntariat i plantada de vegetació autòctona a la finca en custòdia dels Tolls de Sant Antoni.