L’EIN Cap de Santes Creus de l’Ametlla de Mar és un espai natural subjecte a un acord de custòdia entre Graëllsia i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar des del 2018, i volem seguir un any més amb l’Apadrinament. Dit espai natural tot i ser un espai protegit a nivell oficial per la presència de praderies de Posidonia oceanica fins als 20m, no té cap tipus de vigilància ni seguiment, i per això des de Graëllsia s’està fent un seguiment i conservació a la mesura de les seues possibilitats.

Seguint els tres pilars dacció del #ProyectoLibera, i en consonància amb les accions que s’han dut a terme aquests darrers anys, seguirem donant a conèixer aquest espai natural a través de campanyes de sensibilització enfocades a diferents col·lectius i les accions descrites a continuació.

La primera consisteix a capturar instantànies durant la realització dels mostrejos i les jornades de neteja, on es puguin observar els residus que trobem a la nostra costa i als nostres fons marins, denunciant així la presència d’escombraries, i mostrant la gran biodiversitat present a la nostra zona. Així mateix, es realitzarà un taller artístic per transformar les escombraries trobades durant les diferents jornades de neteja realitzades en art, això es farà amb col·laboració de l’alumnat de la zona. Finalment es farà una exposició al camí de ronda. Aquesta exposició va a mostrar de forma permanent en uns plafons informatius la biodiversitat de la zona del EIN Cap de Santes Creus així com imatges de fotodenúncia per posar èmfasi en la necessitat de mantenir netes les nostres àrees naturals. Finalment, hi haurà una part itinerant que mostrarà les escultures realitzades amb les escombraries. Aquestes escultures es podran veure al camí de ronda a l’estiu, amb la finalitat de commoure els visitants espai natural.

Com que la major part de residus flotants i/o acumulats a la zona costanera són d’origen pesquer, ja sigui d’ús recreatiu o professional, volem involucrar a certs col·lectius a col·laborar de forma activa amb nosaltres per poder netejar els fons marins de l’Ametlla. D’aquesta manera, no només redueixen els residus que puguin potencialment arribar a l’espai natural, sinó que també creen un vincle amb l’entorn, i produeixen un impacte positiu al medi.

Estigueu atentes a les nostres xarxes socials, tant Facebook, com Instagram com Twitter perquè anirem difonent les diferents jornades de voluntariat que organitzarem per si voleu participar-hi!

Aquest projecte es fa en col·laboració amb el Club Nàutic de l’Ametlla de Mar i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i gràcies al suport econòmic del Proyecto Libera liderat per Seo Birdlife i Ecoembes.