El Grup de Natura Freixe i Graëllsia posen en marxa un projecte educatiu per transmetre els valors dels serveis ambientals dels ecosistemes.

El 3 de desembre de 2018 el Departament de Territori i Sostenibilitat va publicar la resolució definitiva per la concessió de subvencions del tercer sector ambiental de Catalunya per el finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental en règim de col·laboració. Un dels projectes escollits i subvencionats ha estat el presentat pel Grup de Natura Freixe com a entitat promotora i Graëllsia com entitat sòcia.

Així hem començat a treballar per tal de posar en valor entre escolars i ciutadania espais de la Xarxa Natura 2000 a l’entorn fluvial del tram final de l’Ebre, tant del seu curs principal, com de barrancs tributaris pel seu marge dret, connectors biològics de primer ordre entre els espais protegits de Els Ports, les riberes i illes de l’Ebre i el Delta.

L’objectiu principal del projecte és posar en valor la importància dels serveis ecosistèmics dels espais fluvials de l’Ebre, que com en qualsevol ecosistema els classifiquem en serveis de regulació, de proveïment, culturals i de suport.

Un cop inventariades les zones de Xarxa Natura 2000 a l’Ebre que formaran part inicialment del projecte, s’ha creat un material educatiu i un portal web que ens servirà de plataforma per vehicular el projecte i les seves accions i s’ha començat a fer-ne difusió a nivell escolars, AMPES i Ajuntaments de les zones inventariades al projecte.

cropped-La-Xarxa-Natura-et-protegeix-210x190