Programa de custòdia i biodiversitat. Amb el suport del DTES

El projecte Coneixement, millora i conservació dels habitats i sistemes naturals a favor de la biodiversitat al Barranc de la Conca, Barranc de Sant Antoni i ecosistemes d’oliverar en finques en custòdia a les Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera de Graëllsia compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat dintre de la línia de subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya en la convocatòria 2016-2018

El seu objectiu general és el de:

  •  Consolidar el treball de Custòdia de Graëllsia a favor de la conservació de la biodiversitat en els espais amb acords de custòdia i aconseguir-ne la signatura de nous acords.

L’entitat es planteja l’execució del Programa de custòdia d’una durada inicial de 20 mesos de cara a implementar una doble estratègia destinada a:

A) Impulsar els objectius de conservació de la biodiversitat dels acords de custòdia existents i implementar-ne de nous amb objectius semblants.

B) Aconseguir un òptim funcionament de l’entitat per assolir els objectius del Programa esmentat i impulsar la coordinació i el seguiment dels acords de custòdia i la gestió dels grups locals de voluntariat de Graëllsia.

Les accions s’estan desenvolupant en 2 àmbits diferents i en 5 espais en custòdia:

  1. Àmbit 1: Barrancs de la xarxa de drenatge del Parc Natural de Els Ports
  • Barranc de la Conca / Finca de l’Ullal. (Alfara de Carles), amb accions de estudi i caracterització ambiental de l’entorn, inventari de biodiversitat i restauració d’espais fluvials.
  • Barranc de Sant Antoni/ Els Tolls. (Roquetes), amb accions de control de vegetació i arranjament de sendera d’accés, i jornades tècniques de mostreig, control de qualitat d’aigües i conservació de la biodiversitat.
  1. Àmbit 2: Finques d’oliverars en custòdia compromeses en la recuperació de la biodiversitat
  • Finca Lo Tossal. (Horta de Sant Joan). – Finca del Maset de la Rabosa ( El Perelló) – Finca de les oliveres mil·lenàries (Ulldecona). Accions de suport, acompanyament i ajut als projectes engegats pels propietaris i de foment de la biodiversitat associada en el que s’impliquen conjuntament els propietaris i els tècnics i voluntaris de l’entitat seguint un protocol d’actuació.

Amb el suport de   Resultat d'imatges de DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT