Projecte de Recuperació ambiental del Barranc de Sant Antoni. (Roquetes-Tortosa/Baix Ebre) (2008-2010). Cofinançament ACA- Mancomunitat de municipis de Tortosa- Roquetes.

L’entorn fluvial on s’ha actuat, és una zona de gran valor ecològic com a connector biològic, degut a l’existència d’un tram de més de 800 metres de circulació d’aigua constant en superfície, originada per una particularitat geològica del subsòl, que afavoreix l’aflorament de l’aqüífer quaternari de la Plana de la Galera en els coneguts com a Tolls de Sant Antoni, tornant l’ aigua a reinfiltrar-se barranc avall, a l’aqüífer al·luvial de l’Ebre.Les accions efectuades es poden resumir en:

  • Actuacions de control de canya, millora forestal i ecològica i reforestació amb planta autòctona.
  • Actuacions encaminades a millorar la qualitat de l’aigua. Neteja de RSU
  • Accions per millorar hàbitats faunístics.