Projecte de recuperació de la vegetació de ribera afectada per l’incendi del 2009 al Riu Canaletes i tributaris (Horta de Sant Joan/ La Terra Alta. (2009-2011). Cofinançament ACA- Ajuntament Horta de Sant Joan.

L’incendi forestal del 2009 va cremar entre altres hàbitats, 3,9 ha de vegetació de ribera formada principalment per salzes, freixes, albers, xops i sargues.

El projecte es va centrar en els següents treballs:

  • Estudi i control de la qualitat del aigua.
  • Tasques de neteja, tala i/o eliminació, trituració, etc. de vegetació al·lòctona i autòctona cremada, i de plantes considerades invasores.
  • Revegetació amb plantes adultes arbòries i arbustives de diverses espècies de vegetació de ribera.
  • Construcció de feixines vives fetes amb sarga per evitar l’erosió dels marges del riu.