Graëllsia engega el Projecte el Projecte de restauració fluvial i custòdia del barranc de  Santes Creus, de les seves capçaleres i de la zona humida de la desembocadura.

El 21 de maig de 2021 l’ Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) va publicar la resolució definitiva per la concessió de subvencions, en, règim de concurrencia competitiva  per a actuacions de recuperació de riberes en rius i zones humides amb acords de custòdia  fluvial al districte  de conca  fluvial  de Catalunya  Un dels projectes escollits i beneficiari d’ajut ha estat el presentat per Graellsia.

Els barrancs objecte del conveni  de custòdia estan situats a la comarca del Baix Ebre amb una longitud total de la llera principal de 18,79 km des de la capçalera del Barranc de Comes fins el mar on el Barranc de Santes Creus desemboca a la Mediterrània després de formar les llacunes litorals del Torrent de Santes Creus.

El barranc es troba catalogat en el seu tram final, amb el codi i nom ES5140022 Barranc de Santes Creus  de la Xarxa Natura 2000 i classificat com a zona LIC i ZEPA . A part dels valors naturals que inclou, té un elevat valor ecològic pel seu paper com a connector biològic entre El Puig de Parracoll, inclòs dintre de la Xarxa Natura 2000 com a ES5140016 Tossal de Montagut ,  i  el tram final i desembocadura inclòs en  ES5140001 Litoral meridional tarragoní. de la Xarxa Natura 2000. Tanmateix les llacunes litorals es troben incloses en l’ Inventari de zones humides de Catalunya codi 14000904 – Desembocadura del Torrent de Santes Creus i  dintre del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ES 510093 la zona ENP del Cap de Santes Creus

Amb el projecte es pretén afavorir la conservació i millora de l’espai  fent seguiments ecològics i biològics de la fauna i flora presents  per a obtenció de noves dades que augmentin el coneixement que se’n té, alhora que es divulguen els seus valors entre la ciutadania i es promouen activitats d’economia sostenible a les finques en custòdia del seu entorn.

Al  llarg dels 20 mesos d’execució es preveuen accions de neteja de llera, control d’espècies invasores i  revegetació i accions de manteniment i seguiment posteriors.