El passat 27 de març es va presentar a Els Reguers un engrescador i interessant projecte de participació ciutadana i recuperació ambiental sorgit de les sinergies creades entre diferents actors del territori, tenint en comú les estratègies de custòdia com una de les eines a emprar. El projecte fou impulsat inicialment pel Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià en el marc del projecte titulat “Custòdia per Desenvolupament”.

La iniciativa compta amb la participació de l’Ajuntament de Tortosa, el departament d’Agricultura, el Consell Comarcal del Baix Ebre, el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i el Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental Graëllsia.

Graëllsia realitzarà una recerca etnogràfica sobre la vida dels pastors i el traçat dels lligallos del poble mitjançant la recuperació de la memòria oral entre les persones més grans i una recerca documental per a conèixer les dates existents sobre la construcció del pont vell datat al 1904.

També es realitzaran activitats i tallers per a escolars i jornades per a adults a fi de posar en valor els elements tangibles i intangibles entorn al barranc.

Cal esmentar que el tram de barranc a recuperar, forma part del Barranc de la Vall Cervera i té uns elevats valors mediambientals, trobant-se dintre de la figura de protecció europea de la Xarxa Natura 2000

Una de les accions plantejades al projecte de recuperació tindrà lloc el pròxim 5 de maig amb una Jornada de voluntariat ambiental per netejar els residus sòlids urbans RSU, presents a la llera.

El que es pretén en definitiva és donar una resposta social a la ciutadania que durant anys per raons de manca de salubritat ha viscut d’esquena al barranc, per a què hi recuperen el seu coneixement tant des del punt de vista natural com des dels àmbits etnològics i històrics, recordant els usos que li donaven els seus avantpassats

+INFO LA MARFANTA EBRE-DIGITAL

7 6

IMG-20190303-WA0016