Nom: Finca Penyaflor

Any de signatura de l’acord: 2018

Localització: Terme Municipal d’Alfara de Carles (Baix Ebre)

Tipus d’acord: Contracte de custòdia del territori.

Durada acord: 10 anys amb renovació tàcita.

Superfície: 1,10 ha

Àmbits afavorits per l’acord: Conreu sostenible i tradicional d’oliverar. Activitats de permacultura.

Objectius finals: Promoció de nous aprofitaments sostenibles dels recursos naturals . Conservació d’ hàbitats i biodiversitat. Sostenibilitat i eficiència de recursos. Manteniment de sèquies i estructures de pedra en sec