Hem signat un acord de custòdia amb l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’EIN Cap de Santes Creus. Cal destacar que, si tots els acords de custòdia signats són motiu d’alegria i satisfacció per a Graëllsia, aquest té una significació ben especial per dos motius: Per ser el primer acord de custòdia marina que signem i per fer-ho amb una administració i no pas amb una propietari com hem fet fins ara.   L’EIN Cap de Santes Creus pertany al terme municipal de l’Ametlla de Mar, convertint a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar en l’ administració més propera responsable de la gestió i manteniment de les zones de Domini Públic i per tant com a interlocutor en la redacció i signatura de l’acord de custòdia.

L’ Espai Natural Cap de Santes Creus ocupa 86,22 hectàrees terrestres i una superfície marina de 234,06 hectàrees dins de la línia de costa de l’Ametlla de Mar, i forma part de la Xarxa Natura 2000 i la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. Aquest EIN inclou zones poc alterades i de gran bellesa paisatgística, com el port natural de l’Estany o les llacunes del cap de Santes Creus  i Torrent del Pi. En la zona marina s’ hi troben hàbitats d’interès, com ara els alguers de posidònia, planta marina protegida d’ alt interès, ja que ofereix refugi a més de 300 espècies diferents, és indicador de bona qualitat de les aigües, i protegeix les costes davant l’ erosió de l’ onatge.

L’acord és fruit de diversos anys de treball conjunt i reunions preparatòries entre la coordinadora de custòdia marina de Graëllsia i l’alcalde i regidors implicats de l’ Ametlla de Mar i pretén diversos objectius, entre ells:

  • Donar a conèixer la riquesa d’aquest espai i les seves singularitats:

–  Inclou diverses llacunes costaneres, hàbitat poc abundant a la costa catalana . És l’únic espai de Catalunya on es pot trobar en llibertat el samaruc (Valencia hispanica), espècie prioritària atès que és un endemisme de llacunes del litoral peninsular mediterrani i està en greu perill d’extinció (només 4 poblacions a Catalunya)

– Desa herbeis de fanerògames marines (Zostera, Cymodocea, Posidonia oceanica) i algues com la Cystoseira (C. mediterranea, C. compresa i C. sauveageauiana), zones arenoses amb probable presencia del escarabat (Dendarus schusteri) insecte endèmic de la zona, i franges de costa amb presència de Limonium gibertii espècie protegida.

  • D’altra banda, l’ acord potenciarà la posada en valor d’elements antròpics presents com, edificacions costaneres antigues i la història del Port Natural de l’Estany i fomentarà  la conservació i seguiment dels valors naturals de l’espai, a través d’accions de conscienciació i de la formació d’un grup de voluntaris locals, així com de la recerca d’ estratègies, sinergies i finançament per a l’execució d’estudis.                                                                       1   7 6  2
  •  4    5