Hem començat els accions d’ ARBRES EN PEU DE VIDA   des de la paraula, donant la veu a aquelles humans que escolten als arbres, els entenen, els estimen i s’hi comuniquen. Així, a traves de la lectura dels seus poemes, de les lletres de les seues cançons, dels fragments més copsadores de les seues pel·lícules.. ens  hem pogut atansar des de l’emoció al coneixement de les oliveres fargues, uns dels éssers vius més antics del planeta, i ser conscients del valor patrimonial que representen per a les terres on van nàixer i d’ on ara moltes d’elles són extirpades  i desterrades sense pietat, per acabar morint en pocs anys lluny del lloc on van ser plantades i on han vist passar el temps,  generació tras generació.

Les trobades literàries,  que es repetiran a diferents biblioteques i foros de les TTEE i  d’arreu, s’articulen entorn el lema:  Relació arbres -humans i a traves d’elles es convida als participants

  • A conèixer les raons del clam que hem engegat amb aquest projecte
  • A cercar i compartir lectures on humans i arbres s’enllacen en íntima comunicació
  • A escriure i presentar poemes inèdits sobre el tema
  • A reflexionar plegats entorn la problemàtica de l’espoli actual                                                                                                                                             Al final de la campanya, ARBRES EN PEU DE VIDA veurà la llum                                                amb la publicació d’un recull de les aportacions més significatives.
  • 1      7
  • 4      3