El 28 d’abril vam tancar el cicle d’activitats educatives programades per al curs 2022-2023 dintre del Projecte ” Viu el barranc i les llacunes de Santes Creus” amb un darrer taller a l’Escola Sant Jordi de l’#AmetlladeMar . L’alumnat participant a l’activitat  va plasmar els coneixements adquirits en les sessions prèvies elaborant uns bonics  murals per a divulgar tot el que han après sobre la zona de les  llacunes de Santes Creus. Els murals seran exhibits a les portes i murs de l’escola per recordar els valors naturals i ambientals dels Espais Naturals Protegits més propers a l’escola.

Aquesta acció és finançada gràcies a la subvenció per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l’exercici 2022, de la @dipta_cat ✌️

#Graëllsia #custòdiadelterritori #custòdialitoral @ampa_escolasantjordi @lacalartv