El 22 d ‘abril i dintre de les accions divulgatives del Projecte ” Viu el barranc i les llacunes de Santes Creus” vam fer  un taller de ciència ciutadana i de fauna del barranc de Santes Creus a l’altura de la finca en custòdia Ecotros Ametllamar de l’Ametlla de Mar. Durant la jornada es va parlar de diferents espècies d’ocells, rèptils, insectes… però es va centrar especialment en el coneixement dels mamífers de l’entorn.

Prèviament es van instal·lar diverses trampes i càmeres de fototrampeig que ens vam permetre veure algunes de les espècies que conformen l’ecosistema del BSC. Tota la fauna va estar manipulada amb els permisos pertinents, i cap animal va patir cap dany,  ja que un cop  preses les dades pel cens van ser alliberats immediatament.

El treball de camp va estar efectuat per Jaume de Daurica Serveis Ambientals i Biodiversidad  en un recorregut pel Sender del Silenci, on es van observar petjades i rastres d’esquirols , conills, senglars…i exemplars de rossegadors. En acabar a l’EcoNau ens va ensenyar els vídeos gravats durant les nits d’observació amb un espectacular resultat ja que es van poder visualitzar 5 espècies de mamífers en activitat nocturna: teixò, gineta, fagina, rabosa i rata negra… a més de la visita d’un gat domèstic.

La segona part del taller fou la presentació per part  de Jaume Piera Icm Csic de la plataforma de #ciènciaciutadana Minka on es vam penjar les imatges captades durant la jornada de cens de fauna.

La jornada fou molt enriquidora i fructífera i els participants vam aprendre moltes novetats sobre el comportament dels  micromamifers  i sobre la importància de la conservació dels habitats on es desenvolupa la seva vida per a mantenir l’equilibri de l’ecosistema. L’objectiu formatiu de la jornada es va aconseguir sobradament en donar eines als participants, tots ells afeccionats a l’observació de la Natura per a treure el màxim profit de les observacions de fauna fetes a camp i tenir instruments com la plataforma MINKA que permeten identificar espècies i desar els resultats obtinguts,alhora  que es  participa en una amplia recollida de dades útil per a moltes estadístiques i estudis científics en un exercici de participació i ciència ciutadana

Aquesta acció és finançada gràcies a la subvenció per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l’exercici 2022, de la Diputació de Tarragona