Al novembre de 2019 es va iniciar el projecte europeu “Building Inclusive Societies: Diversifying Knowledge and Tackling Discrimination through Civil Society Participation in Universities” (amb l’acrònim BRIDGES), amb la participació d’ organitzacions de diversos  països europeus i la participació i coordinació de la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament del grup de recerca FIC (Fractalitats en investigació Crítica) del Departament de Psicologia Social.

Finançat pel programa Erasmus + per als propers 3 anys, el projecte té per objectiu abordar la discriminació i promoure la inclusió social a l’Educació Superior a Europa, fomentant el diàleg i enriquiment mutu entre tots els estudiants que visquin en un territori. Hi participa : Àustria, Croàcia, Grècia , Itàlia i Catalunya. Com a representants catalans trobem l’ Ajuntament de Tortosa i la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

El projecte va ser presentat a Tortosa per la seva alcaldessa a inicis de 2020 , amb un programa dissenyat per 12 activitats centrades en l’esport, la cultura i el voluntariat, a partir de propostes de joves i recursos tècnics.

Graëllsia fou l’entitat encarregada per desenvolupar tallers de  conscienciació mediambiental i de coneixement de la dinàmica del riu Ebre i accions de protecció fluvial mitjançant eines de voluntariat ambiental i custòdia.

Dintre d’aquest programa i desprès de 4 tallers teòric pràctic de coneixement del riu Ebre, estudi dels macro invertebrats aquàtics com a bioindicadors de la qualitat d’aigua i d’identificació d’espècies de ribera mitjançant metodologia científica, aquest divendres dia 17 organitzem una  jornada de Voluntariat ambiental de neteja de l’àrea en custòdia a la ribera esquerra del riu Ebre antiga platja de la Xiquina.