Les crisopes Chrysoperla carnea són insectes útils per  al control biològic de plagues com els trips de l’olivera. Dintre del Programa de custòdia i biodiversitat, hem volgut saber si comptem amb aquestes voraces aliades a les finques en conreu ecològic del Tossal i del Maset de la Rabosa  i per això hem instal·lat una mena de tubets fets amb cartrons rissats a diferents peus d’oliveres per tal d’afavorir la posta d’ous  de crisopes i poder comprovar al cap d’un mes aproximadament si hi ha larves. Aquest mostreig s’haurà de renovar durant un parell de mesos. Si no hi ha indicis de la seua presencia i decidim apostar per elles, podrem comprar larves i soltar-les pels oliverars per tal d’ afavorir la lluita biològica.

4   3

1   2