El passat 5 de maig vam anar a mostrejar a les fonts de l’Ullal i Els Tolls. Es la tercera observació que fem dintre de les actuacions del Programa de custòdia i biodiversitat que estem desenvolupant, i que contempla l’organització de quatre  jornades tècniques de coneixement de la biodiversitat de l’entorn i mostrejos estacionals de qualitat d’ aigua dos vegades a l’any de  manera estacional a la primavera i tardor.

Les dates recollides de conductivitat , temperatura, pH, oxigen dissolt…  i els resultats de analítica de les mostres d’aigua preses, juntament amb les dades de l’observació, identificació i recompte  de macroinvertebrats aquàtics, són recollides en fulls de camp i transmeses posteriorment a BD informatitzades de manera que ens puguin servir al final del projecte com a indicadors per determinar la qualitat de les aigües d’aquestes surgències.

u 00 2 000