Els darrers mesos, tècnics de Graellsia han realitzat nous recorreguts per tal de recollir dades de vegetació i geològiques que ens permetin caracteritzar millor els diferents ambients i habitats en què hem dividit l’àrea d’estudi del barranc de Conca, dintre del Programa de Custòdia i biodiversitat que compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat amb les subvencions concedides per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya per al període 2016-2018. Hem anat  a diverses Fonts del Toscar  i hem pujat a les carenes pelades de Les Feixes i les Rases per visualitzar els plegaments i les estructures de deformació de sediments juràssics que s’hi poden veure. Un itinerari de gran espectacularitat geològica que ens permet comprendre “in situ” moltes de les observacions i coneixements adquirits a traves de la consulta de dades aportades per eminents geòlegs, alguns d’ ells jesuïtes de l’Observatori de l’Ebre, que hi van fer acurats estudis com Mallada, Bataller i Fallot.

4 3 6 13  7