QuiroRius és el programa per al Seguiment dels Ratpenats Aquàtics de Catalunya, iniciat a títol experimental l’any 2007 i implementat de forma definitiva l’any 2008.

Graellsia en linea a les aplicacions practiques adreçades a la formació i compromis dels seus voluntaris en  la conservació de la biodiversitat i dintre del seu Programa de Custòdia i biodiversitat, es va interessar pel projecte QuiroRius per tal de conèixer la possible existència dels ratpenats d’aigua dintre de la finca en custòdia de l’Ullal  al Barranc de la Conca. Posats en contacte amb El Museu de Granollers coordinadors del projecte i després d’iniciar-nos en els protocols del mostreig  i sota el seu assessorament vam fer dues observacions dintre del preceptiu protocolari del mes d’agost.

L’ estacio de mostreig consta de 4 punts, 3 a diferents nivells dintre de les basses d’Aigua Natura i un 4t punt d’aigua a la llera del barranc de la  Conca que per la situació de sequera d’aquest any no tenia aigua i no hi ens va donar cao dada. Els altres punts però ens van donar resultats positius que ens confirmem l’existència a la zona del (Myotis daubentonii)   ratpenat d’aigua objecte del programa de seguiment de Quirorius.

 

7 5 1 0 quirorius_bat-tune