La Diversa és una de les darreres finques que s’ha incorporat al Projecte de Biodiversitat i Custòdia de Graëllsia per recuperar la biodiversitat associada a l’ecosistema d’oliverar de les Terres de l’ Ebre. Aquest paisatge, caracteritzat per la presencia de velles soques i marges de pedra en sec, ha esdevingut un habitat excepcional durant molts d’anys per a munió d’invertebrats terrestres, que han format part a la vegada d’una rica xarxa de relacions tròfiques amb  moixons, rèptils, amfibis i petits mamífers que li són propis.  Aquest ric  equilibri s’ha vist però alterat en les darreres dècades per l’ús d’herbicides i d’altres productes químics en moltes de les produccions agrícoles.

Per això és tant important sumar esforços amb finques sensibles a la conservació de la biodiversitat i compromeses amb la recuperació de formes de conreu sostenibles i respectuoses amb el medi.

Aquest és el cas de la finca La Diversa  on s’ha engegat un projecte per part de les seves propietàries, la Patricia i la Clara, de reconversió de tota la producció a sostenible aplicant-hi els conceptes de permacultura i les estratègies de custòdia del territori. La nova finca en custòdia, està ubicada a la zona denominada Barranc Fondo, al terme de Masdenverge i situada en un vessant abancalat de la muntanya,  des d’on es gaudeix d’una àmplia visió de la plana de Mianes, lloc habitat des d’ èpoques primigènies, amb una gran càrrega de simbolisme i de troballes arqueològiques que cal posar en valor. La proximitat del Lligallo de Mianes, antiga via pecuària que formava part de la important xarxa de camins ramaders transhumants del territori, és un altre element etnològic digne de destacar.

Entre els valors intrínsecs  a la finca, s’hi troba la presencia d’oliveres centenàries que es conservaran i mantindran de manera sostenible i respectuosa amb el medi, la zona abancalada del barranc amb carrasques i vegetació de garriga mediterrània i estructures de pedra en sec, i la zona de reg plantada de tarongers i arbres fruiters que serà reconduïda  a conreu sostenible segons tècniques de permacultura i transformada en part en un bosc comestible. També hi ha projectes de reconversió d’antigues construccions existents en usos sostenibles vinculats a activitats eco turístiques i de difusió de valors mediambientals.

Imagen8 Imagen72 3

2 1