El dia 14-02-17 vam acompanyar a un tècnic del Parc Natural de Els Ports per fer una valoració ambiental previa a la concessió del permís per a l’acció de recuperació de sendera i neteja de llera de la Font de l’Ullal, concretant-se les limitacions i condicionants a tenir en compte.

Es van visitar els dos punts dels barrancs de la Conca i de Sant Antoni on es previst fer accions de neteja i recuperació de senders d’accés en finques de custòdia, corresponents a les actuacions 2 i 3 del projecte de Coneixement, millora i conservació dels habitats i sistemes naturals a favor de la biodiversitat al Barranc de la Conca, Barranc de Sant Antoni i ecosistemes d’oliverar en finques en custòdia a les Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera que estem desenvolupant en el si del Programa de custòdia i biodiversitat de Graellsia.