Avui la pau i la serenor que es respiren habitualment al Barranc de Sant Antoni s’han vist trencats pel soroll del foc i l’olor i el color de denses columnes de fum. Un incendi ha acabat amb molts dels racons que amb tanta il·lusió hem anat descobrint i acaronant els darrers anys. Ja en fa més de 10 que hi vam baixar per primera vegada i que hi vam començar les accions de mostreig, estudi, neteja, custòdia  i restauració.  Es una zona ben estimada pels voluntaris de Graellsia.

El foc no ha arribat a afectar la nostra finca en custòdia, ni les primeres surgències dels Tolls on l’aigua brolla directament de l’aqüifer omplint de biodiversitat tota la llera, però si a bona part de l’entorn més proper.

Segons els Agents Rurals la superfície cremada és d’unes 10 ha i el foc ha afectat al pla especial d’interès natural (PEIN) del Barranc de Sant Antoni, que també és Xarxa Natura 2000 i zona ZEPA d’especial protecció de les aus.

VIDEO 

d c b