Quan passegem pels camins que van pel Barranc de la Conca cap al del Toscar, estem trepitjant uns dels materials més antics que afloren al paisatge dels Ports. L’erosió produïda durant mil·lennis, ha deixat al descobert sediments del Període Triàsic de més de 200 Ma (Milions d’anys) d’antiguitat. Són materials calcaris i dolomítics sedimentats en petits gruixos que es presenten sovint de forma taulejada  i que formen part de la Unitat geològica Triàsica: Tm3  o fàcies del Muschelkalk superior.

1. calizes taulejades

Un aflorament volcànic amb dipòsits piroclàstics forma un relleu aïllat al bell mig de la vall. El lloc sembla que va inspirar de molt antic als habitants de la zona per tal de construir-hi un castell entorn al qual es va originar un assentament  medieval, el poblat de Carles o Castles. Els origens del Castell, d’època andalusina, es remunten al S IX i se’l relaciona amb el control i vigilància de una ancestral via de comerç i comunicació que enllaçava el Bosc Negre i les terres interiors amb la Mediterránea a traves de l’Ebre.

Lloc llegendari on la geologia i la història enllacen els seus diferents ritmes temporals cercant els propis inicis.

1- l'angelet                 6

4                  9